พิธีสมรสหมู่ที่โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้จังหวัดยโสธร

     พิธีสมรสหมู่ที่โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้

คำอธิบายจาก Petervich :

—  พิธีสมรส  ถ้าจะสมรสหรือแต่งงานแบบคาทอลิก ก็น่าจะถือว่าเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
—  ถ้าจะให้ถือว่าเป็นศีลสมรสจริง  คู่ที่แต่งงานคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนยิ่งดี ต้องเป็นคาทอลิกที่รับศีลล้างบาปแล้ว
—  ต้องประกอบพิธีสมรสใน ” วัด ” ( ซึ่งไม่น่าจะเรียก ” โบสถ์ ” เพราะคาทอลิกไม่ใช้คำว่า ” โบสถ์ ” ในกฎหมายพระศาสนจักร )
—  ผู้ประกอบพิธีสมรสต้องเป็นพระสงฆ์ หรือบาทหลวงอย่างน้อย หรือสังฆานุกร ซึ่งบุคคลเหล่านี้เรียกว่า ศาสนบริกรศีลสมรส
—  ปกติ ต้องประกอบพิธีโปรดศีลนี้ระหว่างพิธีมิสซา และต้องมีการให้สัตย์ปฏิญาณของคู่สมรสและแหวนทั้งคู่ต้องได้รับการเสกด้วย
—  นอกจากต้องมีพ่อแม่พยานแล้ว หลังพิธีมิสซาต้องมีการลงทะเบียนของวัดแห่งนั้นด้วย  ส่วนการขึ้นทะเบียนทางการจะจัดอย่างไรย่อมแล้วแต่
ความสะดวก
—  การเตรียมการก่อนนั้น เช่นการเรียนคำสอน  การยื่นเอกสารรับรองเรื่องต่างๆ และการจัดการเกี่ยวกับงานบริการของวัด  รวมทั้งการประกาศ
เรื่องจะแต่งงาน ( ต้องกระทำในวัดสามครั้ง หรือแล้วแต่ได้รับยกเว้นจากผู้ใหญ่ ) ทุกอย่างต้องให้เรียบร้อยก่อนวันสมรสในวัด

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ – เรียกให้ถูกน่าจะเป้น “วัดคาทอลิกบ้านซ่งแย้ ”

ที่ตั้ง : อยู่ที่บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 2 ตำบลคำเตย ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร (ตามทางหลวงหมายเลข 2169 ยโสธร- เลิงนกทา) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen in Thailand เป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ ใช้เสาไม้ทั้งเล็กและใหญ่ เกือบ 300 ต้น และไม้มุงหลังคา 80,000 แผ่น เป็นโบสถ์คริสต์สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 50 ปี และตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทางจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกให้กับคู่บ่าวสาว ในวันวาเลนไทน์ของทุกปี ที่โบสถ์แห่งนี้ด้วย

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ เป็นโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

มีประวัติเล่าสืบกันมาว่าในปี ค.ศ.1908 มีผู้หนีตายอพยพจากที่ต่าง ๆ กัน เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้รวม 5 ครอบครัว
ซึ่งหนีมาด้วยสาเหตุเดียวกัน คือ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงรุมทำร้ายและขับไล่
จากนั้นได้เดินทางไปหาบาทหลวงเดชาแนล และบาทหลวงออมโบรซีโอ ที่บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ขอให้ไปช่วยขับไล่ผีปิศาจที่สิงสู่อยู่กับตนและ ครอบครัว ซึ่ง บาทหลวงทั้ง 2 ท่าน ก็ยอมเข้าป่าลึกไปตามคำขอ                                       เมื่อรู้สึกดีขึ้น ทั้ง 5 ครอบครัวจึงเข้านับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ต่อมาบ้านหนองซ่งแย้ มีผู้คนอพยพ ไปอยู่มากขึ้น

ในปี ค.ศ. 1909 ชาวบ้านปลูกกระต๊อบ ฝาขัดแตะเล็กๆ ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา นับว่าเป็นจุดกำเนิดวัดซ่งแย้
หรือชื่ออย่าง เป็นทางการ เป็นภาษาละตินว่า Ecclesia Sancti Michaelis — วัดอัครเทวดามิคาแอล ตามชื่อนักบุญองค์สำคัญ
เป็นภาษาอังกฤษคือ St. Michael ‘s Church –โบสถ์ เซนต์ไมเคิล เป็นภาษาฝรั่งเศสคือ  Eglse du St. Michel –โบสถ์แซงต์ มิเชล           โดยมี  บาทหลวงเดชาแนล เป็นอธิการโบสถ์ (พระสงฆ์เจ้าอาวาส) คนแรก
และคนในบ้านหนองซ่งแย้ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวไทยอีสาน ได้มาเข้ารีต ถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เกือบทั้งหมด
หลังจากนั้น ได้มีการสร้างอาคารโบสถ์ใหม่หลายครั้ง

โบสถ์ไม้เนื้อแข็งหลังปัจจุบันนี้ เป็นโบสถ์หลังที่ 4  วางแผนก่อสร้างปี ค.ศ. 1936
ชาวบ้านพากันรวบรวมไม้ ลงมือสร้างปี ค.ศ. 1947 ตัวโบสถ์รูปทรงที่สร้างขึ้นมีลักษณะแบบศิลปะไทย
กว้าง 16 เมตร ยาว 57 เมตร จัดเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ใช้แผ่นไม้เป็นแป้นมุง หลังคา 80,000 แผ่น
ใช้เสาขนาดต่างๆกันถึง 360 ต้น ส่วนใหญ่เป็นเสาไม้เต็ง เสาในแถวกลางมีขนาดใหญ่ยาวที่สุดมี 260 ต้น สูงจากพื้นดินกว่า 10 เมตร             พื้นแผ่นกระดานเป็นไม้แดงและไม้ตะเคียนขนาดใหญ่  ม้านั่งไม้จุคนได้กว่าพันคน

การเดินทาง จากยโสธรใช้ทางหลวงหมายเลข 2169 เลยอำเภอกุดชุมไปประมาณ 7-8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกราว 600 เมตร ถึงบริเวณโรงเรียนซ่งแย้พิทยาและโบสถ์ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน

นอกจากเป็นโบสถ์ไม้ที่มีความสวยงาม มหัศจรรย์แล้ว ในช่วงวันวาเลนไทน์ของทุกปี ยังใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสมรสหมู่แบบคริสต์ให้กับหนุ่มสาวที่ประสงค์จะใช้ ชีวิตร่วมกันอีกด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระอธิการ( บาทหลวง ) บุญเลิศ  พรหมเสนา โทร. 045-718201,081-975-1493 หรือ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา โทร. 045-718211

การเดินทางโดยรถยนต์ : จากตัวจังหวัดไปตามถนนสาย 2169 ผ่านตัวอำเภอกุดชุมประมาณ 7-8 ก.ม. เลี้ยวซ้าย 600 ม. ถึงบริเวณโรงเรียนซ่งแย้พิทยา โบสถ์อยู่ในบริเวณเดียวกัน

เมื่อมีผู้นำประวัติและรูปถ่ายในแง่มุมต่างๆไปลงที่พันทิป ผู้อ่านต่างชมว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยงามมาก…คุณ shoppingrome ก็ถ่ายรูปได้สวยงามมากๆเช่นกัน (ต้องคลิกดูเองนะครับ)  เราเองซึ่งเป็นคาทอลิกคนหนึ่งในประเทศไทยเห็นแล้วก็ปลื้ม …เห็นแล้วอยากไปเยี่ยมชมจังเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับรูปสวยๆนะคะ

Alan  Petervich : เคยไปเยือนวัดนี้ คราวเมื่อนำภาพยนตร์ไปช่วยงานฉลองวัด  แต่เป็นเวลานานมาแล้ว  ตอนนั้นวัดนี้ดูไม่ได้เลย ว่า นี่คือวัดอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อพระเป็นเจ้าหรืออย่างไร  ก็ได้แต่เอาใจช่วย  เราว่า ที่จังหวัดยโสธรนี้ มีผู้ยิ่งใหญ่ในพรรคเพื่อไทยคนหนึ่ง เป็นนักกฎหมายระดับปริญญาเอกจากฝรั่งเศส และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสอยู่คนหนึ่ง เป็นคาทอลิกมีชื่อเสียงโด่งดังมาก  ก็ ดร. พีระพันธ์ พาลุสุข นั่นไง  มีอะไรวิ่งไปหาท่านคงพอช่วยได้นะครับ  ฝากใจเยี่ยมอาจารย์พีระพันธ์ด้วย

อาจารย์วิจิตร ผู้ตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลใหม่

http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E8886654/E8886654.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s