ตราประจำจังหวัดยโสธร

yasothon

ยโสธร ตราประจำจังหวัด เป็นรูปสิงห์ 2 ตัว หันหน้าเข้าหาพระเจดีย์ และ ฐานมีรูปดอกบัวอยู่ใต้ฐาน รูปสิงห์ หมายถึง สัญลักษณ์ในการตั้งเมืองยโสธร คือ บ้านสิงห์ท่าเดิมกับบ้านสิงห์โคก โดยจากพงศาวดารเมืองยโสธร,รูปพระเจดีย์ หมายถึง พระธาตุพระอานนท์ซึ่่งเป็นเคารพที่กราบไหว้ของชาวยโสธร แบะเมืองใกล้เคียง,รูปดอกบัว หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันที่ 1 มี.ต. 2515 อำเภอยโสธร ขึ้นสังกัดกับจังหวัดอุบลราชธานี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s